Öppna Data

Här hittar du öppna data från Göteborgsregionen och våra 13 medlemskommuner. Våra öppna data är tillgängliga för alla, utan krav på licenser eller avgifter. Den som vill och kan, är välkommen att ta del av våra data, både via detta användargränssnitt och via våra öppna API:er.

Vattenkvalitet Göta Älvs avrinningsområde

Statistik