Vattenkvalitet Göta Älvs avrinningsområde

Information om datamängden

Informationen om analyser av vattendrag är ett viktigt underlag för beslutsfattande och planering. Kemiska och biologiska värden mäts vid ett antal mätpunkter löpande. Analyserna genomförs av olika laboratorier, som rapporterar in resultaten på olika sätt – både digitalt och analogt.

Friskrivning

Göteborgsregionen är inte ansvarig för korrektheten i de data som går att söka fram i denna datamängd.

Söksida och API