Vattenkvalitet Göta Älvs avrinnings område

Här kan du ladda ner data om vattenkvalitet för olika vattendrag och mätpunkter inom Göta Älvs avrinningsområde.

Visa teknisk information

Dölj teknisk information

Det är också möjligt att med automatik hämta samma data från vårt REST-api. I rutan “Curl-kommando” visas exempel på URL utifrån de valda parametrarna. För att hämta en lista över samtliga vattendrag och deras respektive mätpunkter i JSON-format, går det bra att skicka ett HTTP GET-anrop till /Vattenkvalitet/Watercourses

Curl-kommando

Exempel på svar i CSV-format

Vattendrag;Matpunkt;Datum;Parameter;Enhet;Olikhet;Varde;Standardenhet;Standardvarde Göta älv;Skräcklan;1987-10-01;Pb;mg/l;<;0.005;µg/l;5.0 Göta älv;Skräcklan;1987-10-01;pH;pH;;7.3;pH;7.3

Exempel på svar i JSON-format

{ "measurements": [ { "watercourse": { "id": 1, "name": "Göta älv" }, "point": { "id": 1, "name": "Skräcklan" }, "date": "1987-10-01", "parameter": "Pb", "unit": "mg/l", "inequality": "<", "value": 0.005, "standardunit": "µg/l", "standardvalue": 5.0 }, { "watercourse": { "id": 1, "name": "Göta älv" }, "point": { "id": 1, "name": "Skräcklan" }, "date": "1987-10-01", "parameter": "pH", "unit": "pH", "inequality": "", "value": 7.3, "standardunit": "pH", "standardvalue": 7.3 } ], "retrieved": "2024-07-19T02:18:05.9596470Z" }